Friday, March 16, 2018

Enesepeitus


Me sammude kaja
Kostab neis koopa seintes
Väikesed jalad üle kauge aja
Jooksevad ringi end peites

Nii nagu meiegi
Peidame end eneste sisse
Välja ei paista mitte midagi

Tuesday, March 13, 2018

Tants Laugastel


Kui luiged tantsivad laugastel
mustadel sügav-jäistel
Näen pilvi taeva palgetel
On torm kusagil lähistel

Luiged liuglevad kergelt laugastel
Kesk eimiskit puutmat’ ilu
Must jää punkt lumemaastikel
Jaatab ja eitab elu

Valged luiged mustadel laugastel
Jää peegeldust minust  ei tekki
See hetk, püüdmat’ kaua veel
Kesta võib enne kui settib

Luiged vajuvad laugaste peeglisse
Puutmata musta jääd
Kaob hetk mu enese sisse
Ent tants mu igavikku jääb

Wednesday, December 7, 2016

As the Sunset starts to change

Today the sunset is
nothing like it was
yesterday – a bliss,
today it’s but a mirage...
Of reality, and as such,
not a very good one.
Yet everything’s so true to touch,
and feel, and love.
May it all be but a dream?
I start to swirl and spin,
and to compensate the fear,
I collapse into myself within.
No, still wide awake,
I can not feel this sunset.
But it can’t be fake,
and so the sun will set...
And paint the sky with colors
that I somehow can not read.
So it must be me ...
For mirrors of ourself, its said
Are everything.
And therefore sad

is this sunsets fling.

Puud on metsa taga

Puud on metsa taga.
Keegi on kadunud.
Aeg on saatuslik aga,
keegi leiab niikuinii
selles mingit lohutust.
Ja iseennast ammugi,
mitte keegi meist
ei tunne nägupidi.

Soojad tüved seisavad,
nired alla männi vaik.
Keegi leitud arvavad,
see eest leitud tühi paik
Seestpoolt pole mõtet
Vaadata välja nüüd
väljas kõik teevad lõket
tumerohelises rüüs

Ammugi mina tean
kõik kaob ja leian taas
Sinu jätsin noores eas
meenub kõrges heinas aas

Sul ei olnud miskit öelda
minul oli, vaiksin
Nüüd vaid mälestustes ta
sealgi ainult  eksisin

Tuesday, December 6, 2016

Bringing colors and light

Callings...
Deep inside...
Beautiful blessings - 
a light that doesn’t subside.

Could I give you some of these of autumn colors?
Someone painted on my heart and my soul
Nothing can make you feel so - like nothing matters
Railed on a glorious mission in love on your own

Where do all broken spirits go?
Thrown by the winds they travel alone
Always in nighttime they speak to me
Whisper and sigh so restlessly
Come to me spirits I’ll make you see
I’ll give you peace and set you free

Happiness is yours to find
Freedom is  all in your mind
..in your mind!
..in your mind!
..in your mind!

Calling to bring peace to your home
Shedding light to your soul-night
I will be the peace in the heart of your storm
I will be yours now and when nothings no more
Dim lit day

Blowing dandelions in the wind
they remind me of a fragile mind
Beautiful but blown away
by the beauty of that dim lit day

When the stars were all aligned
and the seals were broken by
kisses and the whispered words
dandelions and the morning birds